פירוט הנוהל החדש למשקל מאומת

החל מה- 1.7.16 ייכנס לתוקף הנוהל הישראלי למסירת משקל מאומת. במסגרת הנוהל תיאסר טעינה של מכולה במשקל עודף (סטייה של עד 750 ק"ג / 5% הגבוה מבניהם - מותרת), הנוהל הוסכם על כלל הקהילה בהובלת ד"ר יורם בזה, יו"ר לשכת הספנות.

ישנן שתי דרכים לאמת את משקל המכולה:

  • שקילה באמצעות ייפוי כח – בעל המטען יעניק ייפוי כח לנמל לשקול את מכולה ולחתום בעבורו על VGM - Verified Gross Mass. ייפוי הכח הינה תקופתי לחדשו או לבטלו.
  • שקילה באופן עצמאי – בעל המטען ימלא הצהרה שנתית כי נתון ה-VGM יסופק על ידו. הנתון יעבור לנמל, לעמיל המכס ולסוכן האוניה.

VGM יהיה תקף רק אם הוא נמסר ממאזני גשר/משקל מכוילים ומאושרים  על ידי משרד הכלכלה ו/או מכון התקנים הישראלי.

 

מסמך ההנחיות ליישום אימות משקל מכולה בעברית - לחץ כאן.