התוכנית שנועדה להקל ולפשט את תהליכי המכס ביבוא

המכס משיק בימים אלו את תוכנית "יבואן מאושר" שנועדה להקל ולפשט את תהליכי המכס ביבוא. להלן עיקרי התוכנית:

 • "יבואן מאושר" הינה תכנית השתתפות מרצון אשר תכליתה פישוט והקלה בתהליכי המכס ביבוא. במסגרת התכנית יתאפשר ל"יבואן מאושר" ולסוכן מכס מוסמך AEO (גורם כלכלי מאושר), לקבל הקלות במסגרת תהליך השחרור
 • יבואן מאושר הינו גורם עסקי אשר נבדק על ידי רשויות המכס ואושר כי הוא עומד בקריטריונים אשר נקבעו להשתתפות בתכנית
 • התכנית תורמת לשיפור התועלות הלוגיסטיות והמכסיות, במסגרת שרשרת הספקה של היבואן

יעדי התכנית:

 • פישוט תהליכי השחרור ליבואנים אשר הוסמכו כ"יבואן מאושר"
 • הפעלת סטנדרטים בינלאומיים
 • ייעול וחסכון בעלויות, הן אצל היבואנים והן ברשות המסים – מינהל המכס

הקלות:

 • פישוט תהליכי השחרור ליבואנים אשר הוסמכו כ"יבואן מאושר"
 • יישום תהליך "שירות הודעה מוקדמת" (מיועד להתרה לפני זמינות)
 • אפשרות לאיחוד חשבונות ספק (עתידי במערכת שער עולמי(
 • פטור מתצהיר יבואן (כפוף לאישור הגורם הרלוונטי בהנהלה(
 • איש קשר במינהל המכס

תהליך הצטרפות:

על מנת לקבל מעמד של "יבואן מאושר" יש למלא את טופס ההצטרפות ולשלוח לכתובת מייל - authorized.importer@taxes.gov.il