שרשרת אספקה ירוקה

אנחנו פועלים כבר שנים ארוכות מתוך שליחות ואחריות כלפי הסביבה והקהילה. כחברה אשר פועלת בתחום ¬-השילוח הגלובלי, טביעת הרגל האקולוגית שלנו הינה פועל יוצא ישיר של תחום עיסוקנו. לפיכך, פיתחנו חזון ירוק אשר ביסודו מוביל ניהול איכות סביבה מקיף, הנוגע בנושאים רבים, ביניהם נהלים סביבתיים, סקרי ניטור ומדידה שנתיים בנושאי נייר, אנרגיה, מים ופסולת. כמו כן גיבשנו צוות נאמני איכות סביבה מחלקתיים ואנחנו מקיימים הדרכות כלל חברתיות בנושאי איכות הסביבה לאורך כל השנה.

פריץ הייתה החברה הראשונה בתחום שאימצה את התקן הירוק (14001). בשנת 2008 הותעדה חברת פריץ לתקן ירוק (14001) ע"י המכון לבקרה ואיכות, בהמשך הותעדו גם המרכזים הלוגיסטיים של החברה. עבורנו מובילות היא לא רק עסקית ומקצועית אלא גם סביבתית, והמטרה היא ליצור סטנדרט שישפיע ויחייב חברות נוספות בתחום, ויגרום לשינוי רחב בכל הענף.


תרומה לקהילה

פריץ הינה חלק מהותי ובלתי נפרד מהקהילה בה היא פועלת ומנהלי החברה משתתפים דרך קבע בהדרכות בנושאי סוגיות אתיות וחברתיות בעולם העסקים.
אנחנו פועלים על פי תכנית עבודה שנתית בנושא מעורבות קהילתית. בנוסף, אנחנו מקיימים פעילות חודשית ענפה במגוון תחומים, מהתנדבות עובדים ועד תרומות כספיות לעמותות, ממבצעי תרומות דם בקרב עובדי החברה וקיום ירידים למען אגודות שונות.
כחלק מהאחריות החברתית בימים אלה אנו מסיימים להטמיע את תקן אחריות חברתית ת"י 10,000, העוסק באופן שבו הארגון מיישם שיקולים חברתיים, סביבתיים, כלכליים ואתיים בדרך להשגת הצלחה וקיום לטווח ארוך.


בין הפעילויות השוטפות שלנו למען הקהילה:
- העסקה של אנשים בעלי צרכים מיוחדים במרכזים הלוגיסטיים
- התנדבות ותרומות לבתי חולים ועמותות
- איסוף מוצרי מזון ותרומה לנזקקים
- עזרה וסיוע לבני נוער נזקקים בלימודים
- תרומות שנתיות לעמותות וארגונים חברתיים