המוצרים יגיעו בזמן!

מתי פעם אחרונה נתקלת בסיטואציה בה הזמנת מוצרים והם לא הגיעו בזמן???

נכון שתמיד?!

שירות מרכז קדמות רכש ייעודי הוא פתרון אשר:

  • מייצר בקרה מלאה על התקדמות הזמנות הרכש שלך
  • מודד את ביצועי הספקים שלך
  • מתריע מראש על אי עמידה ביעדי האספקה  

היתרונות המרכזיים בשירות:

  • זיהוי סיכונים בזמן
  • פנייה מוקדמת לספקים
  • זיהוי הצפת צווארי בקבוק
  • מחויבות לתפוקות
  • פינוי הקניינים לעיסוק בליבת הרכש