פריץ היא חברה חדשנית ודינמית המתמחה כבר למעלה מ-25 שנה בפתרונות שילוח בינלאומי, לוגיסטיקה מתקדמת, ניהול שרשרת אספקה וניהול מגוון רחב של פרויקטים ייחודיים. החברה היא חלוצה ומובילה בתחומה בארץ ובעולם. 

הקוד האתי נכתב לאור ערכי הליבה של חברת פריץ:

כבוד ואמון לאנשים 

אנו עובדים יחד ובונים תרבות ארגונית המבוססת על אמון וכבוד לכל אדם באשר הוא 

הישגיות ותרומה

אנו שואפים למצוינות בכל תחומי העיסוק שלנו. תרומתו של כל אחד קריטית להצלחתנו 

עבודת צוות המניבה תוצאות

אנו משתפים פעולה האחד עם השני באופן אפקטיבי ותמיד מחפשים את הדרך היעילה ביותר לשרת את לקוחותינו 

תשוקה להצלחת הלקוחות שלנו

אנו קבוצת חברות המספקת שירותים וככאלה יש בנו התשוקה להצלחת הלקוחות שלנו ופועלים מתוך גישת ״תמיד כן״

יושרה ללא פשרות

אנו עושים עסקים מתוך יושרה, שקיפות וישירות 

תעוזה

אנו לוקחים החלטות אמיצות על מנת שנוכל לגדול ולהיות מובילי שוק

יצירתיות

אנו מייצרים פתרונות לא שגרתיים על מנת לעלות מעל לציפיות הלקוחות שלנו 

 

כאשר אנו מאמצים את ערכי הליבה של פריץ בכל פעולותינו, אנו מתאחדים סביב מטרותינו המשותפות. הקוד האתי מסייע לנו ליישם את ערכי הליבה שלנו בסיטואציות יומיומיות הנקרות בדרכנו. ערכי הליבה מגדירים אותנו ואת מהות החברה, אך מעשינו והדרך בה נבחר הם הטוענים אותם במשמעות. עקרונות הקוד חלים על כלל עובדי פריץ. אנו מצפים משותפינו לדרך העסקית להיות שותפים גם לדרכנו הערכית כפי שבאה לידי ביטוי במסמך זה.

 

לקוחות:

הלקוחות הם הבסיס לקיומנו. אנו מחויבים לבנות עמם מערכת יחסים הוגנת, אמינה, מתמשכת ואיתנה.
אנו מתחייבים:

 • ליצור עם לקוחותינו יחסים של אמון ושיתוף פעולה, ולנהוג באופן המבטיח את קיומה של החברה ואת פעילותה לטווח הארוך.
 • לכבד הסכמים, ולהעניק ללקוחותינו את הביטחון אליו התחייבנו לאורך זמן.
 • לנהוג בהגינות, באמינות, בשקיפות וביעילות בטיפול בפניות לקוחותינו, ולהשקיע משאבים על מנת לספק ללקוחותינו מידע איכותי ומדויק. כל זאת, תוך הפקת לקחים לטובת שיפור מתמיד.
 • להעניק שירות ראוי ללקוחותינו מתוך כבוד, אכפתיות והקשבה.
 • ליזום כלים והדרכות שיבטיחו רמת שירות גבוהה במענה ללקוחותינו ובטיפול בהם. 
 • לפעול נגד מתן ו/או קבלת טובות הנאה, (ראה נספח מדיניות למניעת שחיתות בחברה) לאסור ניצול הזדמנויות עסקיות וקשירת קשר לעסקים פרטיים ולמנוע ניגוד עניינים בהסכמים בין לקוחות.
 • להנהיג מדיניות של אי שימוש במידע פנימי מלקוחותינו ולמנוע חשיפת אסטרטגיות של לקוחותינו.
 • לפעול לחדשנות, גמישות ויצירתיות באופן מתמיד, על מנת לספק ללקוחותינו ערכים מוספים לאורך זמן.

עובדים:

עובדי פריץ הם הנכס החשוב ביותר של החברה והמשאב מרכזי בצמיחתה ובמובילותה. טיפוחם האישי והמקצועי של העובדים לאורך זמן חיוני להצלחת החברה.
אנו מתחייבים כלפי העובדים:

 • לנהוג ברגישות, אכפתיות, סבלנות, הגינות וכבוד הדדי כלפי העובדים, החל משלב הגיוס ובכל שלבי העסקה ולאחריה.
 • לשמור על פרטיות העובד, על סודיות המידע הקשור בו.
 • לנהוג בשוויון הזדמנויות ללא הבדל דת, גזע, מין, מוצא, לאום, צרכים מיוחדים.
 • לחתור לפיתוח אישי ומקצועי של העובד, שימורו וקידומו, כתהליך להשבחת ההון האנושי וסיוע לצמיחתו של הארגון.
 • לדאוג לרווחת העובד, לשמירה על בריאותו ע"י יצירת סביבת עבודה תומכת, בטוחה ושמירה על איזון בית – עבודה.
 • לפעול למניעת הטרדות עובדים לרבות הטרדה מינית והתעמרות ניהולית.
 • לשמור על שקיפות בדבר זכויות העובדים ולחתור באופן בלתי מתפשר להגנה עליהן.
 • לתת דוגמא אישית, תוך קבלה ועידוד של דעות שונות, מתן/ קבלת ביקורת, עידוד יוזמה וחדשנות וחתירה למצוינות.
 • לעודד וליצור ערוצי תקשורת פנים ארגוניים כבסיס לשיתוף מידע וידע ולהגברת המעורבות והשייכות.

כעובדים, אנו מתחייבים:

 • לשמור ולכבד את הקוד האתי של החברה.
 • לייצג את החברה ושמה הטוב בכל פעולותינו, בתוך ומחוץ לחברה.
 • לנהוג ברגישות, אכפתיות, סבלנות, הגינות וכבוד הדדי בכל פעולותינו.
 • לפעול באחריות ומקצועיות, תוך לימוד ושיפור מתמיד.
 • לעמוד בחובת אמון ולפעול לטובת החברה בלבד, להימנע מניגודי עניינים ומניצול הזדמנויות לטובת קידום אינטרסים אישיים.
 • לשמור על גילוי נאות, הגינות ויושרה בכל פעולותינו.
 • לקדם שיתוף פעולה למען השגת מטרותינו וסביבת עבודה חיובית ומעודדת.
 • לגלות כבוד ואחריות למשאבי ונכסי הארגון.
 • לשמור על סודותיה העסקיים והמסחריים של החברה.
 • לפעול לקידום מטרות הארגון.

ספקים / סוכנים:

אנו רואים בספקינו כשותפים לדרכנו העסקית והערכית. אנו מחויבים למקצועיות, אמינות, מצוינות והוגנות ומצפים כך גם מספקינו. 
אנו מתחייבים:

 • לפעול באופן מכבד והוגן מול ספקינו. לאסור מתן/קבלת טובות הנאה מצד מי מהצדדים המעורבים. 
 • לנהוג באופן מקצועי במהלך קיומם של ממשקי עבודה וממשקים מסחריים עם ספקינו לרבות מוסר תשלומים גבוה.
 • לשמור על סודיות המידע ביננו לבין ספקינו.
 • לעודד את ספקינו לחדשנות ויצירתיות וליצירת ערכים מוספים הדדיים.

בעלים ודירקטוריון:

אנו רואים בהון שהשקיעו הבעלים ובאמונם המתמשך של הדירקטוריון והבעלים בפריץ את התשתית היסודית לקיומנו.
ולכן אנו מתחייבים:

 • להגשים את חזון הבעלים והדירקטוריון תוך עמידה בסטנדרטים של איכות ומצוינות.
 • לפעול באופן מתמיד לשיפור ולשימור תהליכי העבודה.
 • לבנות אסטרטגיה ברורה המותאמת למקסום רווחי החברה.
 • לשמר הגינות ומוסריות כערך עליון.

רגולטור ורשויות:

אנו מחויבים לעמוד בחוקי מדינת ישראל והרשויות הרלוונטיות ובחוקי המדינות מולן אנו מתנהלים.
אנו מתחייבים:

 • להתנהל מול הרשויות מתוך ראיית שותפות ארוכת טווח, ומערכת יחסים המבוססת על שקיפות ויושרה מקצועית. 
 • להנחות את עובדינו לפעול באופן בלתי מתפשר בהתאם לדרישות החוק. 
 • לוודא שהעמידה בדרישות דין הינה מעבר לאינטרסים של החברה, לקוחותינו, ספקינו ועובדינו. 
 • לעדכן את נהלינו בהתאם לדרישות החוק המשתנות בכל עת ולהתעדכן באופן יזום בשינויים בחקיקה הרלוונטית. 
 • להוות גורם משפיע ומרכזי בשינויי חקיקה הקשורים לפעילותנו מתוך אמונה שמעורבות גבוהה והבנה עמוקה של שינויים ומגמות יגבירו את הערך המוסף שלנו כלפי לקוחותינו. 
 • לנקוט בעמדה פרואקטיבית בווידוא כי בעלי העניין (לרבות ספקים ולקוחות) מעודכנים בדרישות החוק הרלוונטיות ופועליהם על פיהן. 
 • להקפיד על ביצוע תהליכי בקרה וניטור על התנהלותנו על מנת להבטיח את עמידתנו בדרישות החוק באופן בלתי מתפשר.

מתחרים:

אנו רואים בתחרות ההוגנת כמרכיב יסודי בפיתוח פריץ, ובשמירה על תרבות של שיפור עצמי מתמשך.
אנו מתחייבים:

 • לנהוג מול מתחרינו ביושרה ובהתאם לכללי ההגינות המקובלים בעולם השילוח והלוגיסטיקה.
 • לפעול לפי חוק ההגבלים העסקיים. 
 • לדאוג להכשרה ובקרה לטובת הכרת החוק להגבלים עסקיים.
 • לקיים תחרות הוגנת התואמת את הרגולציה.

סביבה וקהילה:

אנו מכירים בחשיבותה הרבה של שמירה על הסביבה למען הדורות הבאים, מחויבים לה, ותומכים בעקרונות של קיימות.
אנו מתחייבים:

 • להוות גורם משפיע בקהילה ובסביבה בה אנו פועלים ולעודד מעורבות, אכפתיות, ואחריות של עובדינו ובעלי עניין רלוונטיים.
 • לראות את עצמנו כחלק בלתי נפרד מהקהילה והסביבה בה אנו פועלים ולהשתלב באופן אקטיבי בפעילויות הקהילה. 
 • להוביל מגוון רחב ועשיר של פעילויות לטובת תרומה ומעורבות במסגרת הקהילה בה אנו פועלים.
 • להגדיר, לבצע ולתקשר תוכנית שנתית הנוגעת למעורבות קהילתית וסביבתית.
 • למזער השפעות שליליות של הארגון על הסביבה ולחתור לשמירה על סביבה ירוקה וברת קיימא.
 • ליצור אווירה פורה ומאפשרת לפיתוח יוזמות, רעיונות ופעילויות של תרומה לקהילה והגנת הסביבה.
 • לקדם יוזמות הנוגעות להעסקה של אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים והנגשת סביבת העבודה לצרכיהם.

 

זיהוי הפרה פוטנציאלית של הקוד האתי

עובד יקר, אם אתה ניצב בפני סיטואציה ללא פתרון ברור, שאל את עצמך את חמש השאלות הבאות:

 • האם ההחלטה שאני עומד לקבל או הפעולה שאני עומד לנקוט עולה בקנה אחד עם ערכי הליבה שלנו ועם הקוד האתי?
 • האם שקלתי היטב את הסיכונים ואת ההשלכות האפשריות של מעשיי?
 • במידת הצורך, האם פניתי לקבל ייעוץ שיעזור לי לקבל החלטה מושכלת?
 • כיצד ארגיש אם הפעולה שאנקוט היום תתפרסם מחר בפריץ? בתקשורת?
 • האם חשבתי מה תהיה ההשפעה של מעשיי על המוניטין של פריץ?

ערוצי דיווח העומדים לרשותך:

הנהלת פריץ אחראית ליישם ולפקח על הציות לקוד האתי, וכן להבטיח שכל העובדים יקבלו את ההדרכה המתאימה לגבי הקוד האתי.
לרשותך עומדים מגוון ערוצים בהם תוכל להציף שאלות בנוגע לקוד האתי ולקבל ייעוץ והכוונה לגבי דרכי הפעולה הנכונות. ביכולתך לבחור בערוץ הנוח ביותר בשבילך.
אם יש לך שאלה בנוגע לקבלת החלטות נאותות, הינך מוזמן לפנות למנהל הישיר שלך / נאמני האתיקה בחברה / הממונה על האתיקה בחברה.

 

נספחים: